Andreas R Andersson arbetar främst med storskaliga och platsspecifika installationer skapade av upphittat material. I Anderssons praktik bär varje enskilt materialval på särskilda kvaliteter som ger viktiga insikter i verkens helhet. Till följd av den stora skalan utgår han från digitala skisser, där idé och material flätas samman med olika plats- och tidsmässiga kontexter. Anderssons arbeten präglas genomgående av politiska undertoner där dagsaktuella händelser blandas med historiska skildringar och egna levda erfarenheter. I en pendlande rörelse mellan då och nu utforskar han i installation När Jordens Rening Uteblevmänniskans strävan mot en bättre tillvaro och de omständigheter som föranleder omvälvande livsbeslut.

Genom att transformera materialen från sina befintliga tillstånd skapas utrymmen för ytterligare berättelser att ta plats. Verket består av delar från jordbruksmaskiner täckta av salt som skapar rostbildning i metallen och ett uttryck som kan liknas vid snö. Detta skildrar de svåra vintrar som drabbade jordbruket under tidigt 1900-tal och fick efterverkningar i den organiserade arbetarklassen och på individnivå. I verket agerar kylan i den fysiska, sociala och själsliga miljön som en möjlig katalysator för människors val att söka sig bortom den fysiska världen. Flera av de som anslöt sig till Korpelarörelsen valde att överge de världsliga ting som erbjöd dem försörjning för att istället helhjärtat kunna hänge sig åt arkens utlovade ankomst. Materialet i verket har samlats in från området där rörelsen bredde ut sig under sin verksamma tid och blir ett eko av det som utgjort tidigare generationers leverne. Upphängda ovan mark tycks delarna uppstiga mot efterlivet.Andreas R. Andersson är baserad i Arvidsjaur i Norrbotten och arbetar i sitt konstnärskap främst med platsspecifika installationer som ofta utgår från upphittat material i olika form. Andersson har visats i separat- och grupputställningar bland annat på W139 i Amsterdam, Nederländerna, Nordica Studios i Kunming, Kina och Periscope i Salzburg, Österrike.Han har tilldelats ett flertal stipendier och genomfört residens bland annat i Kina, Sydafrika och USA. Andersson har en Bachelor of Fine Arts (BFA) från Konstfack i Stockholm, Master of Fine Arts (MFA) från HDK-Valand och Professional Artist Development vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.Andreas R Andersson | Karin Drake | Hanna Kanto | Pontus Lindvall | Tilda Lovell | Oskar Nilsson | Roland Persson | Anna-Karin Rasmusson | Lena Ylipää


Det är hemskt nära nu | Korpelarörelsen | Väckelsen
GDPR info