Ramarna för Anna-Karin Rasmussons arbete utgörs av scenografins ytterkanter och tillåter det oväntade att på prövande och intuitiva sätt ta plats innanför de fysiska avgränsningarna. Hennes arbete rör sig utanför traditionsbundna tekniker genom att utforska och överlappa olika medium och uttryck. Det performativa är ständigt närvarande i Rasmussons verk där hennes egen kropp ofta tar plats som karaktär i igenkännbara vardagliga miljöer och inre mentala rum som hon gestaltar genom egenuppbygda scenografier. Den omsorgsfullt bearbetade dokumentationen av det som iscensätts skapar ett ofrånkomligt avstånd mellan verket och betraktaren. Maktstrukturer genomsyrar på olika sätt Rasmussons svulstigt köttiga bildvärld och hon balanserar ständigt på gränsen mellan olust och lockelse.

Rasmussons vilja att beröra betraktaren återfinns i Det rena barnet. Hon utforskar bilden av barnets lek som ett oförstört kreativt utlopp och att som vuxen leka barn som ett sätt att komma närmare Gud. Samtidigt närmar hon sig de övergrepp på minderåriga som skedde inom Korpelarörelsen och domarna som fastställdes till följd av rörelsens splittring. För ett barn är det inte alltid självklart vad som är skillnaden mellan värmen, tryggheten och övergreppens oerhörda svek. I Rasmussons verk blir lekstugan scenen för en lek som övergår till ett destruktivt agerande där platsen nöts ned och flisas sönder. Filmat genom övervakningskamerans stumma gryniga återgivning och ackompanjerat av sporadiska ljud från en lekstuga som bit för bit demoleras skapas med hjälp av klippningen ett obehag som snarast förstärks av bevakningskänslan än blir synonymt med trygghet.Anna-Karin Rasmusson arbetar huvudsakligen med videoinstallationer, måleri och performance i kollageliknande kompositioner. Rasmusson finns representerad med verk i bland annat samlingar hos Statens Konstråd, Moderna Museet och Göteborgs konstmuseum och har mottagit ett flertal stipendier och utmärkelser. Rasmusson har ställt ut i solo- och gruppsammanhang på ett flertal platser, bland annat Moderna Museet i Stockholm, Konstepidemin i Göteborg och Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn. Rasmusson har en Master of Fine Arts (MFA) från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och representeras av Cecilia Hillström Gallery i Stockholm.Andreas R Andersson | Karin Drake | Hanna Kanto | Pontus Lindvall | Tilda Lovell | Oskar Nilsson | Roland Persson | Anna-Karin Rasmusson | Lena Ylipää


Det är hemskt nära nu | Korpelarörelsen | Väckelsen
GDPR info