Det är hemskt nära nu | Korpelarörelsen | Väckelsen


17 juli - 15 augusti

Genom konstnärliga tolkningar närmar sig konstprojektet Korpela Land en väckelserörelse som påverkat generationer av Norrbottningar.

Korpelarörelsen fortsätter att förundra och berör än idag många i Norrbotten. Utifrån ett samtidsperspektiv och ett kollektivt arbetssätt närmar sig projektet rörelsen i koncept som tar formen av ett museum, en allomfattande performance och ett band. Besökare bjuds in för att ta del av hur bilden av övertygelse, tro och fanatism skildrat rörelsen och fått följder för människor såväl som samhällen.

Korpela Land är en samverkan mellan Institutet i Vitsaniemi och Konstfrämjandet Norrbotten.