Karin Drake har en eklektisk praktik som utgår från video och animation och hon arbetar brett utifrån ett särskilt intresse för äldre film, video och teknik. En mängd olika materiella utgångspunkter möjliggör ett arbete med arkivmaterial och äldre apparaturer för rörlig bild parallellt med eget animerat material. Med en fascination för videoteknikens historia har Drake på senare tid upptagits av formatet “video feedback loop” och sett närmare på forskning som liknar formatet vid det mänskliga medvetandets processer.

Genom en initial digital sökning efter religiösa, spirituella och livsfilosofiska videor låter Drake Youtubes inbyggda algoritm därefter själv generera nya ingångar och material. Drake utforskar i verket hur vi som människor tilltalas av och navigerar spirituella föreställningar om livet, samtidigt som hon synliggör de processer genom vilka vi tillförs och bearbetar nya idéer. Skilda spirituella talespersoner avlöser varandra och varvas med videor och reklam som allt mer påtagligt förskjuts från livsåskådning till entreprenörskap. Den automatiska sammanvävningen av andlig vägledning och nyliberal världsåskådning tecknar en ambivalent bild av vår samtid och tendenser inom spirituella rörelser på nätet. Klippens idéer varvas med varandra och deras budskap flätas samman. Fördröjningseffekten som skapas påminner om psykedelisk new age-estetik och är samtidigt en gestaltande tolkning av vårt medvetandes bearbetning av omvärlden. Tekniken låter verket och betraktaren spegla sig i sig självt. Loopen skapar rundgång, kanon och väver ihop bilder som matas tillbaka in i sig själv och sedan ut för vår beskådan. Det flerkanaliga ljudet låter olika röster flöda in och ut ur fokus. I loopens fördröjning kan vi få syn på hur våra egna handlingar dröjer sig kvar i bild även efter att vi avslutat dem.Karin Drake är animatör och filmcurator. Drake har sedan flera år varit verksam inom film- och konstfältet i en mängd olika projekt. Hon arbetar idag på SAQMI - The Swedish Archive for Queer Moving Images, är sedan 2019 ansvarig för REX Animation Film Festival och undervisar även i animation. Drake har ett särskilt intresse för och expertis inom äldre film, video och teknik. Hon har en Bachelor of Fine Arts (BFA) i animation från Stockholms Konstnärliga Högskola samt en Bachelor of Arts (BA) i film- och genusvetenskap från Stockholms Universitet.Andreas R Andersson | Karin Drake | Hanna Kanto | Pontus Lindvall | Tilda Lovell | Oskar Nilsson | Roland Persson | Anna-Karin Rasmusson | Lena Ylipää


Det är hemskt nära nu | Korpelarörelsen | Väckelsen
GDPR info