Lena Ylipää är bosatt och verksam i Lainio utanför Kiruna. I sitt konstnärskap utgår hon till stor del från sitt intresse för samhällsstrukturer och specifikt de stora frågor som berör vardagen och verkligheten i norr. Periferibegreppet och de omvandlings- och utvecklingsprocesser som pågår i Ylipääss närområde är tematiskt återkommande i hennes mångsidiga praktik. Ylipääs konstnärskap innefattar en mängd olika tekniker och material men har på senare tid till stor del fokuserats på tecknande, där teckningsprocessen fungerar som en metod för lärande. Precision och långsamt utforskande genom linjeföring, tillsammans med andra undersökande processer, är återkommande i Ylipääs arbete. Så även iArkivet – långsamhetens läsning.

Ylipääs verk utgår från en undersökande process i Norrbottens museums arkiv, bland material med anknytning till Korpelarörelsen som rättegångsprotokoll, uttalanden från präster och landsfiskaler tillsammans med nyhetsartiklar. Ylipää tar fasta på de motstridigheter som infinner sig mellan arkivets tysta omsorg och den skoningslöst fördömande nyfikenhet som syns i stora delar av materialet om händelser som skymtats bakom fördragna gardiner.Verket präglas av arkivets taktila aspekter, med tonvikt på varsamhet i såväl beröring som bearbetning. I bläddrandet bland arkivmaterialet och tecknandets precisa pennföring har Ylipää närmat sig Korpelarörelsens historia från ett sökande objektivt perspektiv. Samtidigt finns ett lager av medmentalitet i hennes metodik som ofrånkomligt påverkas av personliga erfarenheter från området. Landskap, klimat, arkitektur, normer och relation till laestadianismen utgör alla viktiga delar i berättelserna om Korpelarörelsen och Ylipääs verk.Lena Ylipää arbetar med en mängd olika material men återkommer allt oftare till tecknandet. Ylipää har mottagit ett flertal stipendieroch har ställts ut i solo- och grupputställningar på ett flertal platser internationellt, bland annat Art Angar i Solovki, Ryssland,Aomori Contemporary Art Centrei Amori, Japan, Galleri Hilbertraum i Berlin, Tyskland ochNordens Hus i Reykjavik, Island. Ylipää har tidigare arbetat som konstkonsulent i Region Norrbotten och är idag aktiv inom konstnärsgruppen Koncentrat. Ylipää har en Master of Fine Arts (MFA) från Konstfack i Stockholm.Andreas R Andersson | Karin Drake | Hanna Kanto | Pontus Lindvall | Tilda Lovell | Oskar Nilsson | Roland Persson | Anna-Karin Rasmusson | Lena Ylipää


Det är hemskt nära nu | Korpelarörelsen | Väckelsen
GDPR info