Oskar Nilsson närmar sig genom ett humoristiskt mörker en blandning av existentiella frågeställningar och vardaglig självklarhet. Det finns en närvarande distans som både speglar synen på livet och honom själv – inget tas fullt ut på allvar men är inte heller enbart den lek och dekadens som återges i hans arbeten där människans baksidor återkommande skildras. Nilsson arbetar ofta med gränslandet mellan död och liv i lager av fördjupande penseldrag. Trots att verken ofta fylls av ett mörker finns ljusare färgtoner i Nilssons bildvärld, men också det glättiga färgas av en ovisshet som får oss att titta en gång till för att försöka förstå vad vi egentligen ser. I det förledande naiva döljer sig ofta ett allvar.

I pastellika nyanser som mjukt övergår i varandra fylls duken av ett flödande ljus som upptar mer än bara de skimrande ljuspunkter som Nilsson genomgående förstärkt i verket. Nilssons val att dela upp Altartavla med ljus i en triptyk betonar målningens konceptuella utformning. Samtidigt är återgivningen av det frodiga överflöd och välbefinnande som präglar tillvaron för dem som mentalt lämnat jordelivet och lösgjort sig från sina världsliga ting i vetskap om att de hör till de utvalda långt ifrån den traditionella altartavlans motiv. Upplevelsen och känslan av att vara i stunden återfinns i allt från motivet till himlens milda färgskiftningar och de vardagliga föremålens upphöjdhet. Skildringen av en naturnära erotisk upplevelse som med stundvis humoristisk prägel förhöjs av den drömlika färgskalan återger samtidigt ett avskalat utelämnande uttryck fyllt av obehag. Verket blir inte bara en historieskildring utan en lek med en ständigt närvarande mänsklig längtan bort, en önskan om tillfredställelse och vilket pris vi är villiga att betala.Oskar Nilsson arbetar med teckning, måleri och collage i olika tekniker. Nilsson finns representerad med verk i bland annat samlingar hos Region Stockholm, Göteborgs stadoch Borås Konstmuseum och har mottagit ett flertal stipendier och utmärkelser. Han har ställts ut i solo- och samlingsutställningar på ett flertal platser internationellt, bland annat Trollhättan Konsthall, With Tsjalling Gallery i Grooningen, Holland och Rehersal i Brooklyn, NYC. Nilsson har en Bachelor of Fine Arts (BFA) från Rietveld Academy och en Master of Fine Arts (MFA) från Sandberg Institute i Amsterdam.

_
Bild: Andres Jungermark
Andreas R Andersson | Karin Drake | Hanna Kanto | Pontus Lindvall | Tilda Lovell | Oskar Nilsson | Roland Persson | Anna-Karin Rasmusson | Lena Ylipää


Det är hemskt nära nu | Korpelarörelsen | Väckelsen
GDPR info