Pontus Lindvall arbetar med konsthantverket som konstnärligt format och metod. Hans praktik består i att skapa objekt och situationer som på olika sätt reproducerar social mening, som utforskar missförstånd, ofullständighet och de föreställningar vi människor bär på. En viktig del av hans arbete är idéer om materiell kultur och funktion, innefattande både symbolik, bruksföremål och dekoration. Lindvalls praktik är ofta dubbelsidig. Installationen i Det är nära nuär inget undantag: den är ett fungerande café och souvenirbutik samtidigt som den är ett konstverk som gestaltar dessa båda koncept och reflekterar över dem som företeelser. Souvenirerna i shopen är användbara muggar men också kuber av solkig gammal madrass som endast fyller en minnesbärande funktion.

Människans viljestyrka och möjlighet att förändra världen omkring sig ligger till grund för verket som delvis kan ses som en gest av uppskattning inför korpelanernas försök att omforma sin tillvaro. Detta utan att bortse från eller förringa upplevelsernas hos dem som for illa inom rörelsen. I Lindvalls rumsliga installation inryms Korpelarörelsens både ljusare och mörkare sidor. Trämöbler i generisk allmogestil bryts isär av ett högljutt symbolspråk som för den oinvigde bitvis förblir lösryckta avstavningar och vagt bekanta tecken.Shop & Café Korpela Land skildrar den målmedvetna strävan efter att omdefiniera sin tids allt för trånga levnadsregler, det världsligt giriga, den mänskliga naturen – den som så ofta kan leda till att saker går överstyr i mellanmänskliga möten och hoppet om undsättning och förlösning. Det finns något överdimensionerat animerat över hela installationen, ner till de minsta beståndsdelarna som den övertydliga ådringen av träet, det svällande typsnittet och den från taket svävande arken gjord av lysrör och knäckebröd.Pontus Lindvall definierar sig som konsthantverkare. Han har varit verksam i, kring och utanför konsthantverksfältet i drygt 20 år både som utställande konstnär, curator och konsult. Lindvalls senaste större projekt inkluderar en forskningsförberedande intervjudokumentär med Staffan Westerberg och Lars Ring 2019, finansierat av Konstnärsnämnden, och deltagande i Institutets performanceverk BIKT, 2021. Lindvall är tidigare utbildad vid Konstfack i Stockholm.Andreas R Andersson | Karin Drake | Hanna Kanto | Pontus Lindvall | Tilda Lovell | Oskar Nilsson | Roland Persson | Anna-Karin Rasmusson | Lena Ylipää


Det är hemskt nära nu | Korpelarörelsen | Väckelsen
GDPR info