2Naturen är ett ständigt närvarande inslag i Tilda Lovells konstnärskap och hennes arbete påminner stundvis om klassiska dioramor. Lovell bygger upp ögonblicksbilder av olika världar och inre landskap myllrande av omsorgsfullt detaljerade objekt utplacerade som enskilda enheter men i ständig dialog och relation till varandra. Samtidigt upplevs de som avskalat minimalistisk och frusna i tiden. Fyllda av stillhet blir hennes panoraman som arkeologiska redogörelser där ett kontinuerligt samlande systematiskt presenteras. Lovell utforskar olika skalor i sitt arbete genom att projicera bilder i storformat som skildrar miniatyrerna som återkommande fyller hennes vyer.

Myren är ett landskap som påminner om Lovells stilla begreppsvärld som nära inpå alltid är fylld av en livskraftig närvaro oavsett om det är en vindil mellan benknotor, en skalbagge som vältrar sig över fuktig mossa eller folktrons berättelser om hemligheter och kroppar som våtmarken bär. Ovanför Lovells installationsbord, som genom arbetsprocessen inarbetats i verket som ett vardagligt podium, hänger en videoprojektion där en egen tillvaro tar form vid sidan om en hårt styrd verklighet. Myter och nedslag från Korpelarörelsens övertygelser vävs samman i animationer som skänker föremål och väsen liv. Skelettdelar som långsamt omsluts av myren, barndomens små pinnhus, arken, irrbloss och pölar som likt ögon tycks stirra tillbaka ger en inblick i Lovells eget konstnärliga utövande. Genom ett fokuserat drömmande arbete stängs världen ute i en avskärmande och uppfyllande känsla av iver inför något större som flyttar gränser och synliggör både mörker och ljus. En process och hängivelse inte långt från de mekanismer som uppfyllde Korpelarörelsens medlemmar.Tilda Lovell arbetar med skulptur, installation och video. Lovell finns representerad med verk i bland annat samlingar tillhörande Malmö- och Göteborgs konstmuseum och har uppfört en rad offentliga verk för bland annat Göteborgs stad, Uppsala kommun och Statens Konstråd. Hon har mottagit flera utmärkelser och stipendier som Bernadotte Art Award och Maria Bonnier Dahlin Stiftelsen. Lovell har visats i flera soloutställningar på platser som Göteborgs konstmuseum, Turku
Konstmuseum i Finland och Galleri Syster i Luleå. Lovell har en Master of Fine Arts (MFA) från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Andreas R Andersson | Karin Drake | Hanna Kanto | Pontus Lindvall | Tilda Lovell | Oskar Nilsson | Roland Persson | Anna-Karin Rasmusson | Lena Ylipää


Det är hemskt nära nu | Korpelarörelsen | Väckelsen
GDPR info